Doelgroepen


Indeling in doelgroepen • Doelgroep 1 verwijzen wij naar de pagina van leefstijl, voor de mensen vanaf 60 jaar die met leefstijl aan de slag willen.

 • Doelgroep 2, fit en vitaal 65+ is een project waarin we via zorgverleners, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, dietisten en apothekers gewerkt wordt aan bewustwording. Speciaal voor de mensen die meer kans hebben om te vallen. Meer informatie via info@bnw.nl

 • Doelgroep 3 omvat een zorgpad waarbij ouderen die al eens gevallen zijn via lokale zorgprofessionals ‘weer op de been’ worden geholpen en herhaling van valincidenten zoveel mogelijk voorkomen
Hoe ziet Zorgpad 3 er uit?

 • Een kwetsbare oudere valt

 • Met letsel: NWZ diagnostiek en evt. opname. Nazorg via zorgpad

 • Huisarts krijgt ‘signaal’ van val en zet verpleegkundige ouderenzorg INKT in

 • Acties VO:

  • Valanalyse (LINK)

  • Medicatiecheck met apotheek

  • Bepalen mate van kwetsbaarheid (LINK)

  • i.o.m. huisarts doorverwijzen naar paramedisch netwerk in de wijk, horend bij mate van kwetsbaarheid. Evt voorafgegaan door consult SO in de 1elijn

 • Paramedisch netwerk in de wijk bestaat uit o.a.:

  • Fysiotherapeut

  • Diëtist

  • Ergotherapeut