Vallen is met name bij ouderen een toenemend probleem. Onder ouderen kan vallen grote gevolgen hebben. De kans op breuken of andere complicaties zijn groot. In de regio Noord Holland Noord zijn in 2016 32% van de ouderen 1 of meer keer gevallen. Ongeveer een kwart van deze ouderen is medisch behandeld na een val. In de meeste gevallen loopt men letsel op aan het been, de arm en/of aan het hoofd.


Het blijkt dat vrouwen over het algemeen vaker vallen dan mannen. Ook neemt de kans op vallen toe naarmate men ouder wordt. Mensen die een periode ziek of minder mobiel zijn geweest hebben meer kans om te vallen. Dat geldt ook voor mensen met botontkalking (osteoporose). Dit heeft te maken met het feit dat door zo'n periode mensen spierkracht en conditie kunnen hebben ingeleverd of dat de botten zwakker worden en kunnen breken. Om deze zelfde reden zien we ook een hoger valrisico bij mensen die gemiddeld genomen onvoldoende bewegen.


De fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Hij of zij is geschoold om de risicofactoren met u te onderzoeken. Vaak kunnen tips en adviezen u al erg goed helpen. Indien nodig kan de fysiotherapeut u begeleiden bij het versterken van de spieren en het verbeteren van uw balans. Dat kan individueel en/of in groepsverband. De fysiotherapeut werkt samen met andere zorgverleners. Deze kunnen ingeschakeld worden wanneer dat nodig is. Centraal staat dat u samen met uw fysiotherapeut werkt aan het verminderen van dat kans dat u valt.


Vind uw fysiotherapeut

Valpreventie praktijken website